Parenteel (CBG)

Een parenteel (CBG) is een overzicht van alle afstammelingen in familierechtelijke zin van de persoon in het hoofdvenster, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. De uitwerking is steeds tak per tak. Verderop wordt dat in een grafische weergave gedaan. Je kunt op een koppelpijltje drukken om een vervolgblad te openen.

Genealogie (CBG)

Een genealogie (CBG) is een tekstoverzicht van alle personen die in familierechtelijke zin in mannelijke lijn afstammen van de mannelijke persoon in het hoofdvenster. Van elke man worden de zonen en dochters vermeld, maar het nageslacht van de dochters wordt niet verder vermeld. De uitwerking is steeds tak per tak. Het document is interactief, je kunt via de onderstreepte nummers direct naar een volgende tak springen.

Deze overzichten volgen de redactionele richtlijnen van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Privacy instellingen:

Een persoon wordt gepubliceerd met alle gegevens indien aan een van de volgende criteria wordt voldaan:
- direct na overlijden
- 75 jaar na aangaan van een relatie
- 100 jaar na geboorte

Een persoon die als gevolg van privacy regels niet wordt gepubliceerd zal in de overzichten verschijnen als "niet publiek". 


Links naar de familie stamboom (Deze voldoen aan de regels voor privacy)
(de vensters die openen zijn minder geschikt voor smartphones!)

Link naar de grafische parenteel van Eurbert Cloos / Kloos (1662)
Link naar de parenteel (CBG formaat) van Eurbert Cloos / Kloos
Link naar de kaartenbak met een volledig overzicht van Cloos / Kloos (nog niet werkend)

Voor een familieleden en onderzoekers zijn op verzoek de gegevens zonder privacy regels beschikbaar. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Per geval zal ik beoordelen of de toegang tot de ongefilterde gegevens vrij wordt gegeven. Gebruik voor de aanvraag het formulier dat je met onderstaande  knop kan oproepen: