Wie zijn wij

Bericht van Gerard Cloos

Zoals jullie weten waren Yvonne en ik helemaal geobsedeerd door het verschijnsel van Cloos / Kloos. Helaas is Yvonne in 2021 overleden en zet ik het onderzoek nu alleen voort. Wij willen graag weten wie de oudste stamvader van ons allemaal is. We hebben veel tijd besteed aan het uitspitten van archieven. Een hele tijd hebben we besteed aan het gemeente archief van Rotterdam, dat best wel toegankelijk was. We liepen vast in 1690 bij het huwelijk van Gilles Eurbert Kloos. Gegevens over zijn geboorte en wie zijn ouders waren, waren niet te achterhalen, alleen die ene aantekening "Jongeman van Dordrecht" moest een houvast bieden. Helaas in Dordrecht kwamen we er niet uit. Het archief daar was voor ons ondoorgrondelijk (en stoffig). Toch maar weer verder gezocht in Rotterdam of er niet een kleine aanwijzing te vinden was die ons verder kon helpen. Gelukkig kwam uiteindelijk de computer te hulp, toen delen van het archief elektronisch ter beschikking kwamen. Zoeken met allerlei hulpmiddelen leverde op dat de naam van Gilles Eurbert Kloos niet consequent werd gebruikt. Gilles Eurbert kwam ook voor bij geboorte van zijn kinderen en verder nog: Jilles Herpertsen, Jilles Herbertsen en Jelis Eurberts. Vooral die laatste naam heeft ons uiteindelijk geholpen: Eurberts betekent "Eurberts zoon", met andere woorden: de vader van onze Gilles heet ook Eurbert (of iets wat "klinkt als"). De voornamen Jelis, Gilles en Jilles zijn taaltechnisch aan elkaar verwant. Verder bleek uit onderzoek dat Kloos, Cloos, Klaas en Claes in de 17e eeuw vaak door schrijffouten werden verward. Met die wetenschap zijn we weer in Dordrecht gaan zoeken en kwamen toen tot een oplossing:      


Jaartal

1662
1665
1669
1675

Dopeling

Jelis
Elisabeth
Pieter
Maria

Vader

Urbanus Claessen
Urbanus Claas
Urbanus Kloos
Urban Claes

Moeder

Jenneken Pieters
Jenneken Du Pont
Jenneken Du Pont
Jenneken Du Pont

De vader wordt bij 4 dopen 4x met dezelfde voornaam genoemd, de achternaam verschilt steeds. Het zelfde geldt voor de moeder: 4x dezelfde voornaam, twee verschillende achternamen, waarbij Pieters mogelijk verwijst naar haar eigen vader. Pieter is ook de naam van hun derde kind. Voor controle hebben we daarna gekeken naar Gilles Eurberts kinderen en dan wordt het helemaal duidelijk:

Jaartal  

1691
1692
1696
1699

Naam

Pieter
Urbert
Grietje Urberse
Jannetje

Vernoemd naar:

Pieter, de broer van Gilles Eurbert
Urbanus, de vader van Gilles Eurbert
Urbanus, de vader van Gilles Urbert
Jenneken , de moeder van Gilles Eurbert

Onze conclusie: Gilles Eurbert Kloos, de "Jongeman van Dordrecht" is op 28-07-1662 in Dordrecht gedoopt als kind van Urbanus Kloos (Claes / Claas) en Jenneken Pieters (Du Pont). Zijn doopnaam is dus formeel Jelis Claessen.

Voor de zekerheid hebben we aangenomen dat de vader Urbanus twee keer getrouwd is: de 1e keer met Jenneken Pieters en de 2e keer met Janneken Du Pont. Maar mogelijk gaat het over één persoon: Jenneken (Janneken) Pietersdr. Du Pont.

Wij zijn nog niet klaar, dus: op naar de volgende generatie.